Spoznajte náš tím

JUDr. Michaela Řiháková Kojtalová, LL.M

advokátka a konateľka spoločnosti

Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave (Právnická fakulta), kde jej bol udelený titul Mgr. a následne JUDr. V roku 2003 úspešne zložila advokátske skúšky. V roku 2008 absolvovala správcovské skúšky podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Obhájením dizertačnej práce Slovenské obchodné právo v kontexte EÚ na Brno International Business School získala titul LL.M. Advokáciu vykonáva od roku 2004. Ovláda plynule anglický jazyk.

Mgr. František Řihák

advokátsky koncipient

Je absolventom Trnavskej univerzity v Trnave (Právnická fakulta), kde mu bol udelený titul Mgr. Počas štúdia sa venoval právu na pozícii odborný/právny asistent, Žilina. Ako koncipient advokátskej kancelárie pôsobí od roku 2015. Ovláda anglický jazyk.

Kontaktujte nás!